بازی فکری تانگو مبتدی

ارمغانی شگفت انگیز از چین باستان!
330,000 ریال

بازی فکری تانگو نیز در 5 سطح و رده ی مختلف و متفاوت: انسان ها، حیوانات، اشیاء و پیش رفته و مبتدی طراحی شده که در این پکیج نوع مقدماتی آن گنجانده شده است. 

به چشم خود ببینید که دریای خلاقیت تان، کرانه ای ندارد؛ و بر پهنه ی این دریا، تا مرز ساحل های نو، بادبان بکشید...
با امکان بازی تک نفره و دو نفره.