بسته آموزشی فن آموز 3

بسته ساخت و آزمایش مدل چشم و عینک (تصویر حقیقی با عدسی‌های کروی)
تولید کننده: فن آموز
480,000 ریال

قطعات پلاستیکی و سه عدسی کروی داخل این بسته، پس از مونتاژ توسط دانش آموز، قابل استفاده است.

مناسب برای انگیزش دانش آموزان در همه سنین
با تناسب ویژه برای درس علوم پایه های پنجم و هشتم