هاید اند سیک جنگل

آیا برای سفری هیجان انگیز به یک جنگل انبوه حاضرید؟ کودکان 8سال به بالا آماده باشند!
850,000 ریال
 شما باید در هر معما چهار قطعه با نقش جنگل را به نحوی روی صفحه بازی که با تصاویر حیوانات پوشیده شده است بگذارید که فقط حیوانات مشخص شده در دفتر چه راهنما در آن جنگل انبوه پیدا باشند. آسان به نظر میرسد؟ شما برای حل این پازل های حیات وحش لازم است عضلات تجسم فضایی و تفکر منطقی خود را کمی کش دهید. برای هر معما صدها ترکیب مختلف با استفاده از قطعات  بازی ساخته می شود ولی تنها یک راه حل وجود دارد.
مناسب برای افزایش :
مهارت تفکر منطقی
برنامه ریزی استراتژیک
درک بصری و فضایی